Проекти

ЦММ подкрепя интердисциплинарни изследвания и проекти в областта на биомедицинските науки. Изследователските групи в центъра работят по проекти в няколко приоритетни научни области.

Български проекти

Международни проекти