Отдели / Микрочипове

В момента тече обновяване на ЦММ със създаване на сектор Микрочипове, който ще позволи изследване на целия геном в една реакция, анализ на генната експресия, на геномни изменения като SNPs, CNVs, големи делеции/ дупликации, епигенетични промени (метилиране), анализ на siRNA, miRNAs, взаимодействие между белтъци и др.

 

Оборудване:

 

ЦММ закупи апаратура за високо-чувствителен анализ на микрочипове, включваща скенер Agilent Microarray Scanner и хибридизационна камера.